YEAR Appear %age TOPPERS   MERIT RANK
2017-18 240 99.58% Khaire Siddhi
Palsetia Vahbiz
94.40%
2016-17 225 99.56% Shetty Aditi 97.80%
2015-2016 232 99.14 Kadam Niharika
Shetty Ashita
94.80%
94.80%
2014-2015 238 99.58 Bargaje Shweta 94.80%
Shankar Tanya 94.80%
2013-2014 241 100% Kamath Panchimi 95.60%
2012-2013 235 99.57% Menezes Sherna Bridget 95.20%
2011-2012 245 100% Borase Sonali Mahesh 94.80%
2010-2011 245 98.78% Nadkarni Esha Rajan 95.82%
2009-2010 225 100% Champak Rita Ekta
Ravishankar Sraddha
95.09%
95.09%
2008-2009 215 99.06% Palsetia Delnaz Rustom 93.69%
2007-2008 213 100% Khanna Rhea 91.84%
2006-2007 222 100% Shetty Pranali Premnath 90%
2005-2006 205 100% D’Almeida Marsha Serena 92.40%
2004-2005 208 99.03% Waral Poonam Sahadu 90.53%
2003-2004 229 99.125 Deshmukh Wipula 90%
2002-2003 205 99.51% Roy Mahua Sudeep Kumar 90%
2001-2002 222 99.54% Malekar Swapna Sanjiv 89.86%
2000-2001 212 99.52% Shenoy Apeksha Ashok 91.46% 14th, Apeksha Ashok Shenoy
1999-2000 208 99.03% Jisha Susan Babu 89.06%
1998-1999 203 99.50% Shetye Sheetal Suresh 87.46%
1997-1998 203 100% Mane Priyadarshini Manjunath 89.60%
1996-1997 202 99% D’Souza Vanessa 89.33% 24th, Vanessa D’Souza
1995-1996 176 100% Joseph Jenie 89.33%
1994-1995 190 99.47% Raghupaty Pavitra 92.42% 16th, Pavitra Raghupathi
1993-1994 210 98.57% Arora Niketa Sudhir Kumar 89.28%
1992-1993 167 100% Mehta Surbhi Santosh 92% 14th, Surabhi Santosh Mehta
1991-1992 193 100% Mendonca Michelle 91.14%
1990-1991 204 99.50% Dange Yojana 89.28%
1989-1990 224 98.03% Patke Swapna Ratnakar 89.14%
1988-1989 196 98.46% Shenoy Aarti Vitthal 87.08%
1987-1988 207 99.03% Rane Sharayu Bhimrao 88.28%
1986-1987 166 99.39% Bokil Anjali Avinash 87.28%
1985-1986 205 99.02% Vernekar Mamta Arun
1984-1985 180 99.44% Duggal Harinder Ranjit Singh
1983-1984 175 98.28% Gonda Zarin Dara
1982-1983 174 99.42% Agarwal Smita Rajbahadurn
1981-1982 166 97.59% Mahadevan Jayashree
1980-1981 156 94.87% Murugkar Sangeeta Madhukar
1979-1980 153 96.08% Galliara Anuradha Chandra Gupta
1978-1979 197 87% Ghosh Munmun Nirmalmoy
Adenwala Tahera Siraj
1977-1978 188 87% Dixit Vibha Shashikant
Fernandes Colette Juliana
1976-1977 104 96% Bhide Mrinal Gajanan
1975-1976 143 89.06% Almeida Vanessa Roland
1974-1975 74 94.59% Ghosh Sharmila Mohanlal
(New Course)
1974-1975 112 85.71% Sawant Bharati Pandurang
(Old Course)
1973-1974 88 96.06% Mehndiratta Veena Narsinghadas
1972-1973 49 92% Mistry Vasanti Mulchanddas
1971-1972 40 95%